“Wat een hersenschim is de mens. Wat een nieuw wezen, wat een monster, wat een chaos, wat een vat van tegenstrijdigheden, wat een wonder! Rechter over alle dingen, stomme aardworm; drager van de waarheid, beerput van onzekerheid en dwaling; glorie en uitvaagsel van het heelal”
 
Op deze manier drukte de op 19 juni 2023 400 jaar geleden geboren natuurkundige, wiskundige, theoloog en filosoof Blaise Pascal uit wat een paradoxaal wezen de mens is.
 
Wat voor verstrooiingen bedenkt de mens om niet aan zijn misère te hoeven denken?
Waarom moeten we niet vanuit de verbeelding leven, maar vanuit het hart?
En waarom leidt de vrije wil niet tot een resolute zelfverzekerdheid om mee door het leven te stappen, zoals tijdgenoot Descartes meende?
 
Te gast is Hanna Vandenbussche
De denker die centraal staat is Pascal 
All rights reserved