“Het doet ertoe welke gedachten gedachten denken”
 
Op deze manier drukt de Amerikaanse filosoof Donna Haraway uit dat we, ook in wetenschap, geen neutrale positie kunnen innemen. 
 
Waarom zijn de grenzen waarmee we het individu afbakenen, zowel biologisch als op betekenisniveau kunstmatig? 
Waarom moeten we af van de uitzonderingspositie van de mens en response-able – antwoordelijk – de wereld tegemoet treden? 
Wat kunnen we leren van het Cyborg Manifest om op een speelse manier onze identiteit vorm te geven? 
 
Te gast is Lydia Baan Hofman 
De denker die centraal staat: Haraway 
All rights reserved