“De soevereine mens is een mens wiens leven een feest “zonder grond” is - een lach, een dans, een orgie, die zich nooit ondergeschikt maakt.” 

Op deze manier drukte de Franse twintigste filosoof George Bataille uit dat al onze nutsoverwegingen en doelstellingen doorspekt zijn een verspillende, ontregelende energie. 

Welke rol speelt verspilling in onze economie? 
Wat is het verschil tussen soevereiniteit en autonomie? 
En wat hebben kunst, erotiek en ramadan voor Bataille met elkaar te maken? 

Te gast is Henk Oosterling 
De denker die centraal staat is Bataille 
All rights reserved