“Tegenwoordig is alles middel geworden. Er is geen doel meer. Wij weten niet meer, waarheen wij op weg zijn. […] Zo is de mens, die oorspronkelijk het doel was van elk menselijk stelsel, in werkelijkheid volkomen geworden tot middel van juist die middelen, die hem moesten dienen: bijvoorbeeld de economie of de staat.”
 
Deze scherpe analyse van de tijd gaf Jacques Ellul al in 1948.
 
Waarom wordt Ellul “de man die alles  al voorzien had” genoemd?
Hoe holt het technologisch-economische systeem onze vrijheid uit?
En waarom wantrouwde hij filosofen?
 
Te gast is Frank Mulder
De denker die centraal staat is Ellul
All rights reserved