“Ethiek moet praktisch zijn, of het is geen ethiek” 
 
Met dit als motto heeft de Australische filosoof Peter Singer aan de wieg gestaan van de toegepast ethiek. 
 
Wat is het verschil tussen hedonistisch utilisme en voorkeursutilisme? 
Wat bedoelt hij met specicisme en waarom is dat verkeerd? 
En waarom is hij een inspiratiebron voor effective altruism-beweging? 
 
Te gast is Lukas op de Beke 
De denker die centraal staat: Singer 
All rights reserved