Met wat zal 
Ik de wereld vergelijken? 
Maanlicht, gereflecteerd 
In dauwdruppels, 
vallend van een 
Kraanvogelsnavel 
 
Op deze manier drukt de 13e eeuwse Japanse denker Zenmeester Dōgen uit dat alle dingen verbonden zijn in vergankelijkheid en daarmee tegelijk iets onvergankelijks bevat.
 
Hoe verwerft Dōgen niet via, maar ín meditatie inzicht in de verlichting?
Wat is voor hem uiteindelijk de weg om gestalte te geven aan de compassie met de tienduizend dingen? 
En op welke manier is Heidegger met zijn grote werk Sein und Zeit schatplichtig aan het Japanse zenboeddhisme van Dōgen?
 
Te gast is Michel Dijkstra
De denker die centraal staat: Zenmeester Dōgen
All rights reserved